Tại Sammic, chúng tôi sản xuất các thiết bị chất lượng cho Dịch vụ ăn uống và Khách sạn, Thương mại được cấp phép và Công nghiệp Thực phẩm

SAMMIC is a group of companies whose activity is centred on the development, manufacture and commercialisation of Equipment for Catering and Hotel, Licensed Trade, and Food Industries.

Được thành lập vào năm 1961 bởi những người kinh doanh địa phương, công ty bắt đầu hoạt động của nó như là một nhà sản xuất thiết bị cho thực phẩm năng động sự chuẩn bị. Theo thời gian, ưu đãi Sammic đã được mở rộng và ngày nay nguồn cung cấp một loạt sản phẩm: