Teprimo

Giới thiệu


Công ty của chúng tôitep
“TePrimo” trong tiếng Ý nghĩa là “Ưu tiên cho bạn”, đó cũng là định hướng phát triển của công ty chúng tôi. Do đó, TePrimo Pte Ltd tập trung tiếp cận khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Công nghệ chế biến Thức ăn và Đồ uống.

Các doanh nghiệp đang phát triển và thay đổi một cách nhanh chóng, chúng ta không có nhiều thời gian để học lại từ đầu, thu thập kinh nghiệm, chúng tôi “Teprimo” tự hào sẽ mang đến những kinh nghiệm hữu ích, đa dang và phù hợp về ngành Công nghiệp chế biến Thức ăn và Nước uống (F&D Industry) cho sự phát triển của khách hàng.

Phương châm của chúng tôi
Bạn trong tâm trí tôi

  • Phấn đấu và mang đến những kinh nghiệm tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi trong việc tìm nguồn cung ứng thiết bị dịch vụ thực phẩm.
  • Cung cấp sự tiện lợi của dịch vụ một cửa cho khách hàng của chúng tôi trong ngành Công nghiệp chế biến Thức ăn và Nước uống

Nhiệm vụ của chúng tôi
Trở thành nguồn cung ứng hoàn hảo về thiết bị chế biến thực phẩm

  • Cung cấp số lượng lớn và đa dạng thiết bị chế biến thực phẩm.
  • Cung cấp các trọn gói các dịch vụ về thành lập doanh nghiệp F & B