Giorik Logo

Giorik là một công ty sản xuất thuộc sở hữu tư nhân được thành lập vào năm 1963. Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến để áp dụng cho các thiết bị nấu ăn chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi đam mê các sản phẩm chúng tôi sản xuất, quy trình nấu ăn và, do đó, chất lượng thực phẩm.

Giorik Equipment